מהלך הפגישה

במהלך הפגישה, מותקן בנוחות מול המסך. כמו אלקטרו-אנצפלוגרמה, הפעילות החשמלית של המוח נרשמת ומנותחת ב 256 נקודות לשנייה, באמצעות חמישה חיישנים הממוקמים על ההמיספרה הימנית והשמאלית וכן על האוזניים. השיטה אינה פולשנית לחלוטין, ובטוחה, שום גירוי חשמלי לא מועבר על ידי החיישנים.

במהלך האימון, שאורכו כשלעצמו 33 דקות בלבד, אתם מוזמנים להעביר זמן טוב תוך כדי האזנה למוזיקה או צפייה בסרט (קומדיה, סרט תיעודי או סרט אנימציה). זה בשום פנים ואופן לא להגיע למצב מסוים. המוח שלך ידאג לעצמו, יסתגל בהדרגה למידע שניתן לו רגע אחר רגע, ללא כל אינדיקציה חיצונית.

כאשר המערכת מזהה את הופעתו של שינוי בפעילות החשמלית של המוח שלך, היא מודיעה למחשב על כך, בזמן אמת, עם פסקת שמע קצרה (המשוב). המוח התריע לפיכך על תפקודו, מכוון מחדש ומסנכרן, הודות לפלסטיות הטבעית שלו, משופרים הקשרים בין נוירונים ויכולות התיקון העצמי הפנימיות שלו.

כל הפעילות המוחית מוזמנת לוויסות עצמי על מנת למצוא, מפגישה לפגישה, תפקוד טוב יותר ולשנן אותה.

NeurOptimal® Neurofeedback הוא ייחודי ומקיף ללא קשר לגיל הלקוח, לא תקבע אבחנה ובכל מקרה המוח לא יוכשר לפלוט או לעכב אותות ברצועת תדרים מסוימת. אימונים מתרחשים באופן טבעי.

אימנת את המוח שלך היום ?